Ekrany akustyczne to ochrona przed hałasem

ekrany zielona ścianaEkrany akustyczne to ostatnio tak popularny obiekt, że nikomu nie trzeba chyba tłumaczyć do czego służą. Usytuowane wzdłuż drug komunikacyjnych, mają na celu izolować ulokowane wzdłuż nich domostwa i pasy przyrody ożywionej i nieożywionej. Może wydać się to śmieszne ale na przyrodę nieożywioną czyli wszelaką roślinność ma wpływ otaczający je dźwięk. Amerykańscy naukowcy przeprowadzili badania n polach kukurydzy w czasie których na plantacjach puszczana była muzyka.

Czynnik ten podawany był w długotrwałym czasie. Od chwili wzrostu roślin do momentu zebrania plonów. Na porównywalnych pod względem warunków naturalnych polach piszczano na jednym muzykę klasyczną na drugim muzykę heavy metalową. Efekt eksperymentu widoczny był po zebraniu plonów. Kolby zebrane na pierwszym polu były symetryczne, rządki nasion kukurydzy były równe, natomiast na drugim polu wyrosły kolby z zaburzonym kształtem rzędów nasion. Także drugie kolby były istotnie mniejsze niż kolby zebrane na pierwszej planacji. Choć podane doświadczenie niektórych może śmieszyć, to jego rezultaty nie powinny dziwić. Otrzymane wyniki można wytłumaczyć w jak najbardziej naukowy sposób. Muzyka to dźwięk posiadający wszystkie własności fali, rozchodziły się także w polu swojego zasięgu odpowiednio drgając. Drgania te były najbardziej prawdopodobnym powodem powstania zniekształceń. Ekrany akustyczne mają za zadanie nie dopuścić aby podobne skutki narażenia na niekorzystne dźwięki nastąpiły u ludzi i zwierząt. Hałas to już dawno stwierdzony czynnik stresogenny. Leśne zwierzęta których ekosystemy-  miejsce bytowania zostały przecięte drogami zaczęły chorować, gorzej się rozmnażały a młode były znacznie słabsze. Oczywiście czynnik zanieczyszczeń powietrza też mógł mieć w tym swój udział, jednak przykłady te powinny uświadamiać że hałas dozowany organizmom żywym trzeba ograniczać. Względy zdrowia psychicznego wydają się być oczywiste, tak samo jak możliwość upośledzenia słuchu powstała na skutek długotrwałego poddawania  słuchu temu czynnikowi. Lekarze alarmują, hałas w miejscu pracy na ulicy, częste słuchanie głośnej muzyki w słuchawkach stanowią realne zagrożenie dla poprawnie funkcjonującego narządu słuchu.

Dzięki rozwojowi nauki, ludzkość dostaje do użytku rożne przyrządy i urządzenia. Jedne z nich są potrzebne, inne ciekawe, jednak najważniejsze są wynalazki pożyteczne, a takim bez wątpienia są ekrany akustyczne.

Autor: www.cynkserwis.pl