Fotowoltaiczne ciepło

Tematyka ogrzewania domu to kwestia szczególnie istotna dla wszystkich właścicieli nieruchomości. Różnorodne możliwości dostępne na rynku kuszą obietnicą wydajności przy niskich kosztach eksploatacji, warto jednak dobrze przeanalizować własne potrzeby i dopasować jak najlepsze rozwiązanie.

Fotowoltaika a ogrzewanie domu

Jednym z ciekawszych rozwiązań jest ogrzewanie domu fotowoltaiką. Coraz większa popularność paneli fotowoltaicznych powoduje, że są one coraz łatwiej dostępne i coraz powszechniej stosowane również w gospodarstwach domowych. Dodatkową zachętą są relatywnie łatwo dostępne dofinansowania, które zachęcają do zmiany nieekologicznych źródeł ciepła na te bardziej sprzyjające środowisku.

Jak wykorzystać panele fotowoltaiczne

Z pomocą paneli fotowoltaicznych można stworzyć małą elektrownię, która będzie w stanie zapewnić zaopatrzenie domu w energię elektryczną. Co ciekawe, dzięki temu rozwiązaniu można nie tylko zapewnić prąd niezbędny do funkcjonowania domowych urządzeń, ale również z powodzeniem wykorzystać wygenerowane zasoby do ogrzewania domu.

Systemy ogrzewania domu z zastosowaniem fotowoltaiki

Istnieje wiele systemów, które można zastosować w gospodarstwie domowym. Wiele zależy od potrzeb domu, a przede wszystkim od zapotrzebowania w energię elektryczną. Warto skonsultować się ze specjalistami, by dobrać jak najbardziej optymalne rozwiązanie.
Jednym z najprostszych wariantów, jakie można zastosować w budynku, są grzejniki elektryczne. Jest to system zbliżony do klasycznego centralnego ogrzewania, jednak różni się od niego tym, że jest zasilany energią elektryczną, zatem niepotrzebne jest w tym systemie jakiekolwiek paliwo typu gaz czy pellet. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, ponieważ pozwala uniknąć konieczności budowy kotłowni, a także regularnej obsługi specjalistycznego pieca grzewczego.
Innym z ciekawych rozwiązań, które można zastosować w domu posiadając instalację fotowoltaiczną, jest ogrzewanie podłogowe. Taki system kojarzy się zwykle z instalacją hydrauliczną, jednak dzięki rozwojowi techniki można z powodzeniem wykorzystać w tym celu generowany w domowej elektrowni prąd. Konstrukcja tego systemu ogrzewania opiera się na zastosowaniu elektrycznych mat grzewczych, które są w stanie zapewnić ogrzewanie całego domu.
Można również zastosować obydwa systemy, które będą uzupełniać się i tworzyć rozbudowany system ogrzewania.

usytuowanie paneli fotowoltaicznych

Usytuowanie paneli fotowoltaicznych a opłacalność fotowoltaiki

Wykorzystanie różnorodnych źródeł ciepła

Bardzo popularne jest równoległe stosowanie fotowoltaiki i innych ekologicznych źródeł ciepła, które uzupełniają się wzajemnie i zapewniają jeszcze lepszą wydajność systemu ogrzewania. Jednym z najpopularniejszych i najbardziej wydajnych rozwiązań jest połączenie pompy ciepła i paneli fotowoltaicznych. Pompa ciepła – gruntowa lub powietrzna – zabezpiecza potrzeby domu jeśli chodzi o centralne ogrzewanie oraz podgrzanie wody użytkowej. Rozwiązanie potrzebuje jednak zasilania w energię elektryczną. Połączenie go z systemem fotowoltaiki pozwala zapewnić niezbędne dla funkcjonowania pompy ciepła zaopatrzenie w energię elektryczną, pozwalając znacznie zaoszczędzić koszty.

Dla kogo fotowoltaika?

Wzrost zainteresowania ekologicznymi systemami ogrzewania przy równoczesnym nacisku rządu i samorządów na rozwój świadomości ekologicznej (wspieranym dotacjami i innego rodzaju zachętami) powoduje, że coraz więcej osób rozważa montaż instalacji fotowoltaicznych we własnym domu. Warto zatem zapoznać się z podstawowymi warunkami, które pozwalają osiągnąć odpowiednią wydajność tego systemu. Pierwszym kryterium jest odpowiednia powierzchnia dachu, a także kąt jego nachylenia, który pozwoli umieścić na nim odpowiednią liczbę paneli, dopasowaną do zapotrzebowania energetycznego nieruchomości. Dobrym pomysłem jest konsultowanie się ze specjalistami z branży, którzy bazując na wiedzy i doświadczeniu będą w stanie odpowiednio wyliczyć, jaka ilość prądu będzie niezbędna do ogrzania domu, a także do utrzymania domowych sprzętów.

Warto skorzystać z tej wiedzy, bowiem niedoszacowanie potrzeb energetycznych może skutkować niewystarczającą wydajnością systemu i koniecznością wspomagania go innymi rozwiązaniami.
Instalacja fotowoltaiczna będzie dobrym rozwiązaniem dla osób, które są świadome wpływu domowych systemów ogrzewania na środowisko. Argumentem, który również jest w stanie przekonać do tego typu rozwiązań, jest możliwość stworzenia systemu w pełni bezobsługowego. W dobie wprowadzania udogodnień w codziennym życiu, ogrzewanie domu, które nie będzie wymagało wielu codziennych zabiegów, jest szczególnie atrakcyjnym systemem. Warto podkreślić, że posiadając instalację fotowoltaiczną, nie trzeba wyodrębniać osobnego pomieszczenia wykorzystywanego jako kotłownia. Dzięki temu można lepiej rozplanować domową przestrzeń i wykorzystać pomieszczenie w innym celu.

fotowoltaika w zimie

Fotowoltaika w zimie

Koszty, zyski i oszczędności

Instalacja fotowoltaiczna nie jest najtańszym rozwiązaniem. Technologia stosowana przy produkcji paneli jest kosztowana, co powoduje, że porównując koszt montażu tego systemu z innego rodzaju rozwiązaniami (na przykład piecem na pellet czy gaz), wiele osób zrezygnuje z fotowoltaiki właśnie z powodów finansowych. Warto jednak przeanalizować koszty i zyski w szerszej perspektywie czasowej. Montaż paneli jest jednorazowym wydatkiem, który nie wymaga dalszych nakładów finansowych. Z pozoru mniej kosztowny piec wymaga natomiast zasilania odpowiednim paliwem, co wiąże się z regularnym, znaczącym wydatkiem, który należy uwzględnić w domowym budżecie.

Kwestią, której nie można pominąć, są również zyski wypracowane dzięki wydajnej pracy domowej elektrowni. Wygenerowane nadwyżki energii elektrycznej można w pewnym sensie magazynować – podczas zwiększonej produkcji w sezonie letnim nadmiar energii zwracany jest do operatora energetycznego. Natomiast w czasie, gdy wskaźnik wydajności jest nieco niższy (w sezonie jesienno-zimowym), przekazane wcześniej nadwyżki energii można z powodzeniem wykorzystać, dzięki czemu nie jest konieczny zakup energii od dystrybutora. Warto zatem uwzględnić również ten aspekt przy analizie kosztów montażu i użytkowania instalacji fotowoltaicznej.